Privacyverklaring

Wanneer jij en ik met elkaar in contact komen, zal ik je gegevens moeten verwerken. Ik zal daar vanzelfsprekend zeer zorgvuldig mee omgaan. In onderstaande verklaring kun je lezen hoe.

Wie ben ik

Quantext

Jill Quant

Silenenstraat 3

5212 XG ‘s-Hertogenbosch

KvK:66158397

Mail: jill@quantext.nl

Bel: 06-47406106

https://quantext.nl.

Gegevens die ik verwerk

De volgende gegevens zal ik verwerken, wanneer je deze aan mij verstrekt:

Bedrijfsnaam

Voornaam en achternaam

Factuuradres en/of vestigingsadres

KvK-nummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Eventuele overige gegevens die jij aan mij verstrekt in ons contact.

Voor welke doeleinden verwerk, gebruik en bewaar ik jouw gegevens

Ik gebruik jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om je te reageren op jouw vraag of verzoek.

Om je gericht een offerte te kunnen sturen, verwerk en gebruik ik je persoonsgegeven

Wanneer je mij een opdracht gunt, stuur ik je opdrachtbevestiging en uiteindelijk ook een factuur. En uiteraard gebruik ik je gegevens voor het adequaat uitvoeren van de opdracht. Deze gegevens bewaar ik in verband met administratieve en wettelijke doeleinden.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens bewaar

Jouw gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk en/of wettelijk is voorgeschreven.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien. Stuur hiervoor een verzoek naar info@quantext.nl . Wil je jouw gegevens corrigeren of je toestemming tot het gebruik van je gegevens intrekken, kun je hiertoe een verzoek doen.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens? Dan wijs ik je op de mogelijkheid deze hier in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Het delen van jouw gegevens met derden

Jouw gegevens deel ik alleen met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor mijn dienstverlening. Ik zal nooit jouw gegevens doorverkopen aan derden.

Cookies

Zelf gebruik ik geen cookies om jouw gegevens te vergaren. Ik heb ook geen invloed op het gebruik van cookies op de social mediakanalen. Voor de privacy statements van de betreffende sociale media, verwijs ik je naar de betreffende kanalen. Van de volgende social media heb ik een button op de site: